NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional.

Analsexdating in south africa-62Analsexdating in south africa-43Analsexdating in south africa-14

Due to poplar demand you can now post ads without registering an account, however if you want to manage your ads with your own Dashboard you will need to register.

All ads now have to be approved by Admin before going live.

We know this means you will have to wait longer for your ad to appear on the site, but it is the only way we can stop the spammers from taking over.

I del två förklarar vi varför god fysisk sexuell hälsa är viktig för alla som lever med hiv, och du får råd om vad du kan göra för att skydda din egen och andras hälsa.

Du får även information om hur hivbehandlingen påverkar risken att smitta andra med hiv.

Broschyren ska inte användas i stället för att prata med din läkare eller vårdteam – men den kan vara till hjälp när du bestämmer dig för vilka frågor du vill ställa.

Det kan också vara en god idé att diskutera några av de saker vi tar upp i broschyren med dina partners och vänner eller med någon stödgrupp.

Den här broschyren ger en introduktion till sexuell hälsa för dig som har hiv.

Del ett handlar om sexuell hälsa ur ett brett perspektiv och förklarar varför hiv inte betyder att du inte kan fortsätta ha sex och njuta av det.